Get Adobe Flash player

Doelen workshop & Accreditatie

Hieronder is een beschrijving van de CRA workshop weergegeven die gebruikt kan worden om accreditatie aan te vragen.

 • De CRA training is een inleidende workshop gericht op het vergroten van de wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden van de deelnemers om op een gedragsmatige wijze patiëntenzorg te kunnen leveren aan de hand van het operante leertheoretische paradigma, waarop CRA is gebaseerd.
 • Daarnaast worden alle relevante interventies zoals die binnen CRA worden toegepast gedetailleerd besproken en (deels) geoefend aan de hand van vignetten.
 • Deelname aan de training heeft als doelstelling om: (1) het operante theoretisch raamwerk te begrijpen waarop CRA is gebaseerd en de historische achtergronden te illustreren; (2) kennis te verwerven over ‘evidence based’ interventies; (3) neurobiologische achtergronden inzichtelijk te maken; (4) CRA werkwijze te begrijpen (gerichtheid op bekrachtigers van de patiënt); (5) CRA vaardigheidstrainingen te oefenen in de vorm van rollenspelen; (6) rol van middelengebruik en prosociale gedragingen systematisch uit te vragen en te oefenen aan de hand van functieanalyses; kennisniveau te vergroten inzake interventiemogelijkheden bij de partner-relatie/ouder-kind relatie en sociale netwerk modificatie.
 • De training is gericht op hulpverleners die in de patiëntenzorg werkzaam zijn en ondersteunende medewerkers (receptie, werk en financiële consulenten).
 • De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 deelnemers per training.
 • De inleidende training duurt 2½ dag en in totaal 16 uur (2 keer 6 uur en 1 keer 4 uur).
 • Ter voorbereiding is het prettig als deelnemers het vertaalde handboek hebben bestudeerd, met als titel: Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving: de Community Reinforcement Approach van R.J. Meyers & J.E. Smith, uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (ISBN / 9789031352883).

Hier is een beschrijving voor accreditatie m.b.t. CRAFT te vinden:

 • Tijdens de CRAFT workshop wordt ingegaan op de methodiek en het vergroten van de wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden van de deelnemers om op een gedragsmatige wijze zorg voor naasten en geïdentificeerde patiënten te kunnen leveren aan de hand van het operante leertheoretische paradigma, waarop CRAFT is gebaseerd. Daarnaast worden alle relevante interventies zoals die binnen CRAFT worden toegepast gedetailleerd besproken en (deels) geoefend aan de hand van vignetten.
 • Deelname aan de training heeft als doelstelling om: (1) het operante theoretisch raamwerk te begrijpen waarop CRAFT is gebaseerd (zoals aanmoedigen en ontmoedigen van gebruiksgedrag) en de historische achtergronden te illustreren; (2) kennis te verwerven over deze ‘evidence based’ interventie; (3) CRAFT werkwijze te begrijpen (gerichtheid op bekrachtigers van de belangrijke ander en de geïdentificeerde patiënt); (4) CRAFT vaardigheidstrainingen te oefenen in de vorm van rollenspelen; (5) rol van middelengebruik en prosociale gedragingen systematisch uit te vragen en te oefenen aan de hand van functieanalyses; (6) kennisniveau te
  vergroten inzake interventiemogelijkheden en sociale netwerk modificatie.
 • De training is gericht op hulpverleners en ervaringswerkers die in de patiëntenzorg werkzaam zijn.
 • De groepsgrootte bedraagt maximaal 15-20 deelnemers per training.
 • De inleidende training duurt 2½ dag. Inhet geval dat de medewerkers al CRA getraind zijn, kan worden volstaan met een workshop van 2 dagen.
 • Ter voorbereiding is het belangrijk als deelnemers de volgende twee boeken (BSL) in hun bezit hebben en hebben bestudeerd: Community Reinforcement and Family Training (CRAFT): Klinische procedures voor het trainen van familieleden van problematische alcohol- en druggebruikers. Auteurs : H.G. Roozen, R.J. Meyers, J.E. Smith, 2015, ISBN: 9789036810319. Daarnaast Een verslaving in huis: Zelfhulpboek voor  naastbetrokkenen. Auteurs: R.J. Meyers, B.L. Wolfe (2012) Ned. Editie, ISBN: 9789031398102.