Get Adobe Flash player

Certificering

voicerecorder

Om CRA/FT integer uit te voeren, is het nodig dat de therapeut de visie en het brede pallet aan procedures adequaat en integer inpast in de CRA/FT behandeling. Dat betekent dat de afzonderlijke behandelcomponenten zorgvuldig uitgevoerd dienen te worden en dat daaraan niet zomaar geheel andere of nieuwe procedures worden toegevoegd. De therapeut kan deze gesprekken met een patient registreren door middel van zogenaamde Digital Session Recordings (DSRs), een audio-opname van de sessie. Alhoewel een video opname een beter overzicht geeft van de interactie tussen patient en therapeut, en met name non-verbale aspecten zichtbaar maakt, blijkt de meerwaarde van video opnames boven hedendaagse audio opnames relatief beperkt. Er is veel ervaring met het alleen vastleggen van audio opnames en met de kwaliteit van de huidige technologie, waarbij opnames kunnen worden gemaakt die vrijwel ruisvrij zijn, kan zeer nauwkeurig een beoordeling plaatsvinden. Bovendien is een audio opname eenvoudiger te organiseren en blijkt het minder belastend tijdens een gesprek te zijn.

MP3 teken De DSRs werken volgens een indeling met een MP-3 format. MP-3 is een standaardcodering en indeling die het meest frequent wordt gebruikt voor audio-opslag.

Roozen & Meyers Consultancy levert digitale spraak-recorders zodat therapeuten hoge kwaliteit opnames van hun gesprekken kunnen maken en deze snel, gemakkelijk, en veilig kunnen aanbieden voor een beoordeling. De spraak-recorders hebben inmiddels tenminste 2 GB ingebouwd geheugen, een MP-3-indeling, USB 2.0-aansluiting en ze zijn klein en handzaam qua formaat.

usb logo De digitale spraak-recorders hebben een mini USB poort waarmee de opnames gemakkelijk en snel naar een PC kunnen worden overgedragen om ze vervolgens up te loaden.

De DSRs kunnen worden aangeboden ten behoeve van het certificeringsproces. Om het aanbieden en beoordelen van DSRs zo veilig mogelijk te realiseren is er een speciaal beschermde website beschikbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden door hier te klikken. Bij het aanmelden dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn elders terug te vinden. Aan de hand van een DSR en een CRA Procedure Checklist, waarin aangegeven kan worden welke procedures zijn toegepast, wordt door een onafhankelijk beoordelaar (codeerder) een beoordeling gegeven van de toegepaste CRA procedures (dubbel-blind). Hierbij wordt gelet op de kwaliteit van de verschillende procedures (integriteit), alsmede welke gebruikt hadden kunnen worden (of wenselijk waren) in de desbetreffende situatie. Een overzicht van de procedures is hieronder terug te vinden. Een codeerder scoort de afzonderlijke onderdelen waarop getoetst wordt en schrijft een narratief. Deze bevindingen worden vervolgens automatisch weer teruggekoppeld aan de therapeut. De status van de beoordeling van de DSR is via een eigen persoonlijke pagina – na inloggen -telkens in te zien. Ook wordt automatisch een statusverandering, bijvoorbeeld wanneer de beoordeling is gerealiseerd, via email verzonden aan de supervisant. Op welk emailadres alle correspondentie wordt gevoerd kan de supervisant zelf kiezen (bijvoorbeeld een privé emailadres). Een ander belangrijk voordeel is dat de DSR ook terug te horen is als de beoordeling daar aanleiding voor geeft. Als uiteindelijk een vastgesteld aantal CRA procedures als voldoende worden beoordeeld kan worden overgegaan tot certificering.