Get Adobe Flash player

Onderzoek

In verschillende instellingen in Nederland vinden er thans pilot-onderzoeken plaats om de behandeleffecten die bijvoorbeeld CRA sorteert te onderzoeken. Veelal worden de behandeleffecten uitgedrukt in uitkomstmaten die te maken hebben met verbeteringen voor de patient zoals minder alcoholconsumptie, gezondheidswinst, toename in kwaliteit van leven en het spenderen van tijd in pro-sociale en recreatieve activiteiten. Daarnaast kan er ook worden ingestoken op medewerkersperspectief, bijvoorbeeld in termen van arbeidssatisfactie, ziekteverzuim en verloop van personeel. Ook organisatorisch kan het interesant zijn om te onderzoeken wat de implementatie betekent voor wacht- en doorlooptijden van patienten, de inrichting van aanmeldingsprocedures, assessment en behandelingen, het CRA-proof maken van een electronisch patienten dossier (EPD). Kortom hoe kunnen processen die te maken hebben met de patienten logistiek worden verbeterd en worden geoptimaliseerd. Op al deze vragen kan Roozen & Meyers Consultancy meedenken en een bijdrage leveren aan zinvolle oplossingen.