Get Adobe Flash player

CRA

Inleiding

De Community Reinformcement Approach (CRA) is een veelomvattende cognitief-gedragsmatige behandelmethode voor het behandelen van volwassen clienten die afhankelijk zijn va middelen. Nathan Azrin en George Hunt hebben in de jaren ’70 deze behandelmethode ontwikkeld om alcohol- en drugsproblemen terug te dringen. CRA is gebaseerd op de operante leertheorie van Skinner. Aangezien CRA uitgaat van de operante principes is een belangrijk element van de behandeling het positief bekrachtigen van elke behandelstap, hoe klein de stap ook is. Een CRA therapeut zoekt dan ook continu naar mogelijkheden om de client die middelen misbruikt te bekrachtigen op positief gedrag.

Interview van 30 januari 2011

Hieronder is het eerste deel van het interview met Meyers te bekijken:(video verwijderd)

Effectiviteit van CRA

Door diverse meta-analyses is de effectiviteit van CRA aangetoond en CRA wordt dan ook veelvuldig teruggevonden in de top vijf van meest effectieve behandelmethoden. Derhalve is CRA een bewezen integrale cognitief-gedragsmatige behandeling die zich focust op het bekrachtigen van een alternatieve leefstijl die meer belonend is dan middelenmisbruik. De behandeling erkent het belang van omgevingsfactoren in het ontmoedigen van misbruik door het stimuleren van de mogelijkheden van de client om om te gaan met belangrijke issues in de leefstijl.

De rol van de omgeving

CRA gaat niet primair over het bewerkstellingen van psychologische veranderingen maar benadrukt het belang van omgevingsfactoren. Het is gebaseerd op het operante geloof dat bepaalde omgevingsfactoren de spil vormen in het aan- of ontmoedigen van middelenmisbruik. Zodoende benut CRA de sociale, recreatieve, gezins- en werkgerelateerde bekrachtigers om gebruikers te ondersteunen in hun herstel. Vanwege het gedragstherapeutische karakter maakt CRA veelvuldig gebruik van modelleertechnieken, rollenspellen en vorming. Het doel is om een levensstijl zonder misbruik aantrekkelijker te maken middels beloning dan het misbruik van middelen.

Verschillende behandeldoelen en populatie

CRA is toegepast op diverse vormen van middelenmisbruik anders dan alcoholmisbruik en -verslaving, zoals afhankelijkheid of verslaving aan cocaine, opioiden (bv. methadon) en nicotine. Bijna alle onderzoeken richtten zich op abstinentie als einddoel van de behandeling. Andere opties, zoals stabilisatie of het misbruik onder controle krijgen (in de zin van schade beperken), zijn ook aangemerkt als behandeldoel. Een CRA therapeut werkt ondersteunend, directief, voortvarend en is betrokken. Tevens is de therapeut empathisch en oprecht bezorgd waarbij hij of zij respect blijft houden voor de therapeut-client relatie.