Get Adobe Flash player

Invoering van CRA leidt tot positieve behandeluitkomsten

De eerste bevindingen over de haalbaarheid van implementatie van de CRA binnen IrisZorg, gebaseerd op de resultaten van de polikliniek in Ede, over de periode 2008-2010 zijn beschikbaar. Lees meer>>>

CRAFT Meta-analyse


Recentelijk is een meta-analyse verricht naar de effectiviteit van de Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) door Roozen et al. Deze is recentelijk gepuliceerd in het internationale tijdschrift Addiction (Oktober 2010). Ook is het artikel becommentarieerd (‘commentary’). Klik op deze link voor meer informatie.

CRA in de forensische verslavingszorg

…Om recidive te verminderen biedt een langdurige begeleiding en behandeling met focus op vermindering van verslavingsgedrag het beste resultaat. Community Reinforcement Approach (CRA) waarbij wordt uitgegaan van positieve bekrachtiging, is als behandelmethode evidence based voor zowel alcoholverslaving als voor andere vormen van verslaving. CRA wordt momenteel met name in verslavingszorginstellingen in het oosten en zuiden van het land aangeboden. Het ministerie van Justitie stimuleert CRA of vergelijkbare methoden door het onderdeel te laten zijn van het beoordelingskader voor de groei van de ambulante verslavingszorg…”

Bron: Handleiding Inkoop Forensische Zorg 2011, 16 Augustus 2010, pag 19.

CRA artikelen

• CRA

De Community Reinforcement Approach (CRA) is een veelomvattende cognitieve gedragstherapie voor het behandelen van volwassen clienten die afhankelijk zijn van middelen. Lees Meer>>>

• CRAFT

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn of haar familie met een alcohol of drugs probleem. Lees Meer>>>

• A-CRA

De Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) heeft als doelgroep jongeren van 12 tot 22 jaar oud. Lees Meer>>>