Get Adobe Flash player

IrisZorg

Invoering van CRA leidt tot positieve behandeluitkomsten.

Op 14 Juni 2010 jl. heeft de Raad van Bestuur van IrisZorg ingestemd met het onderzoeksrapport over de invoering van CRA. De bevindingen zijn gebaseerd op de eerste resultaten van de polikliniek in Ede. In het tijdvak 2008-2010 is een grote verbetering te zien in termen van tevredenheid, houding van de medewerkers, ervaren kennis en deskundigheid én er wordt efficiënter gewerkt. Ook is de patiënttevredenheid hoog te noemen. De volgende effecten worden gerapporteerd:

  • Het gemiddeld aantal screenings per week is toegenomen;
  • De gemiddelde duur van de behandeling is afgenomen;
  • Het aantal no-shows per patiënt is verminderd;
  • Het aantal agressie-incidenten is afgenomen (methadon uitgifte)
  • De drop-out is gedaald.

Er wordt geconcludeerd dat de tweedaagse CRA training een goede start is om met CRA aan de slag te gaan, maar voor de toepassing van CRA in de behandelpraktijk lijkt meer scholing in de methodiek wenselijk en noodzakelijk. In de verdere implementatie wordt dan ook de werkbegeleiding ingezet en gecontinueerd om de methode goed in het dagelijkse werk te implementeren. Hiertoe worden recentelijk ook mensen intern opgeleid. Daarnaast worden de inzet op training en supervisie geïntensiveerd. De resultaten geven voldoende ankerpunten om CRA verder binnen IrisZorg uit te rollen. Momenteel vindt dat plaats op verschillende locaties (poliklinieken) in de achterhoek en Liemers. Binnenkort gaan meer locaties van start.

Peter Klapwijk, SPV-er en trajectbegeleider in Ede vertelde 28 Oktober 2010 jl. tijdens de evaluatiebijeenkomst in Zelhem over zijn persoonlijke ervaring met CRA. “Het voelt als een warm bad. Niet alleen cliënten maar ook medewerkers krijgen een veel positievere insteek, ze delen zelfs complimentjes naar elkaar uit.” Hij vervolgt: “Je hebt beloning nodig om verandering op gang te brengen. Bij chronisch verslaafden is het beloningssysteem in de war. Je moet daarom goed zoeken naar alternatieve manieren van belonen. Daar zijn geen regels voor: de kunst is om zo’n vertaling te maken dat het bij de patiënt past. En het leuke is dat je nooit met lege handen staat: er is altijd iets dat werkt.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Janssen via Kronenburgsingel 545 te Arnhem.

email: h.janssen@iriszorg.nl

CRA in IrisZorg (Kampioen in Belonen: artikel Psy)
Voortgang Implementatie CRA in IrisZorg