Get Adobe Flash player

Portfolio

Deze portfolio is opgesteld als een overzicht van een greep uit de A/CRA/FT werkzaamheden die momenteel in Nederland plaatsvinden. In Novadic-Kentron worden er verbeterslagen op verschillende locaties uitgezet, zoals eigen supervisors die teams superviseren om CRA te werken. In IrisZorg is CRA leidend op tal van locaties. Binnen de Jellink, Mentrum en Inforsa wordt CRA toegepast bij outreachende en FACT teams. Deze drie instellingen werken met RMC samen als preferred partners. Voorts wordt CRA toegepast binnen andere GGZ, forensische en verslavingsinstellingen in Nederland.

Flyer studiedag 11 oktober 2018 A/CRA/FT RMC, Jellinek, Novadic-Kentron & IrisZorg

Bijgaand treft u een terugkoppeling van deze dag aan geschreven door Peter Greeven van N-K:

Afgelopen week was er op donderdag 11 oktober 2018 een invitational meeting met Iriszorg, Jellinek en Novadic-Kentron, voor medewerkers die CRA-therapeut zijn of gewoon geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom CRA. NK heeft met Iriszorg en Jellinek afgesproken om de ontwikkeling van CRA, als evidence based methode, met elkaar af te stemmen. De bijeenkomst vond plaats op de hoofdlokatie in Vught, waar zo een 80 deelnemers zich gemeld hadden. Na de opening en welkom door Peter Greeven, vertelde Hendrik Roozen over de internationale ontwikkelingen rondom CRA. In steeds meer landen wordt CRA toegepast en zelfs deels verplicht gesteld voor financiering. Vervolgens vertelde Anneleen Kraan en Renske Steenbakkers van Iriszorg over hun onderzoek naar de toepassing van de CRA modules. De meeste behandelaren gebruiken zo’n 5 standaard modules uit het handboek, en lijken er moeite mee te hebben om meerdere modules in te zetten. De vraag is of dat uit ontstaat uit angst / onzekerheid, of dat men toch moeite heeft om van de eigen gebruikelijke behandelmethode af te wijken. Vervolgens vertelden medewerkers van het outreachende team van Jellinek (Gerben van der Zwan en Marloes van Senten) over hoe zij CRA inzetten bij grootstedelijke problematiek. Het lukt daar om creatief om te gaan met doelen van de cliënt, en hen zo stapsgewijs te motiveren tot behandeling en contact met de hulpverlening.

In de middag zijn er drie workshops gegeven over de toepassing van ACRA (door Angela Aben en Judith Jansen), CRA en E-Health (door Lydia Bergmans en Martin Reddemann) en over de CRA Relatiemodule (door Christine Breger). Aansluitend vertelde Olivira Candido de Souza, trainer en supervisor vanuit Iriszorg, over CRAFT. Hoe we CRAFT kunnen inzetten om naasten te ondersteunen als hun partner of familielid verslaafd is.

Voor alles was de opzet om ‘elkaar te ontmoeten’ en uit te wisselen over de implementatie van CRA in de instellingen. Alle drie instellingen zijn hard aan het werk om deze behandelvisie te implementeren. Het blijkt dat het belangrijk is om gemeenschappelijk de behandelvisie uit te dragen en koersvast te zijn, waarbij de commitment van behandelaren en management essentieel is. Door met z’n drieën op te trekken hopen we hierin vervolgstappen te kunnen zetten. Al met al, een mooie middag, die volgend jaar een vervolg zal krijgen bij Iriszorg.